Fimleikanámskeið

Fimleikanámskeið

Fimleikadeild Keflavíkur ætlar að halda fimleikanámskeið í sumar fyrir krakka.

Námskeiðin eru ýmist haldin fyrir hádegi eða eftir hádegi. Skráning hefst 14. maí og fer hún fram á heimasíðu deildarinnar; www.keflavik.is/fimleikar

Börnin eiga að koma með inni íþróttaföt og nesti á hverjum degi. Einnig eiga þau að vera með góða strigaskó og íþróttagalla ef að farið verður í æfingar útivið. Ákveðinn fjöldi plássa er í boði á hvert námskeið, því borgar sig að skrá sitt barn sem fyrst ef að þið ætlið að tryggja ykkar barni pláss.

 Æfingabúðir 1: Eru fyrir 2006-2011 drengi og 2008-2009 stúlkur. Þessar æfingabúðir eru kl. 09.00 – 12.00 frá 6. júní – 28. júní. Ekki er kennt á föstudögum að undanskyldum föstudeginum 8. júní(samtals 15 dagar) og kostar samtals 20.000kr.

 Æfingabúðir 2: Eru fyrir 2010-2011 stúlkur. Þessar æfingabúðir eru kl. 13.00 – 16.00 frá 6. júní – 28. júní. Ekki er kennt á föstudögum að undanskyldum föstudeginum 8. júní (samtals 15 dagar) og kostar samtals 20.000kr.

 Æfingabúðir 3: Eru fyrir 2008-2011 stúlkur. Þessar æfingabúðir eru kl. 09.00 – 12.00 frá 1. ágúst – 16. ágúst. Ekki er kennt á föstudögum að undanskyldum föstudeginum 10. ágúst (samtals 10 dagar) og kostar samtals 16.000kr.

 Æfingabúðir 4: Eru fyrir stúlkur og drengi fædd 2012. Þessar æfingabúðir eru kl. 13.00 – 16.00 frá 1. ágúst – 16. ágúst. Ekki er kennt á föstudögum að undanskyldum föstudeginum 10. ágúst (samtals 10 dagar) og kostar 16.000kr.

English version

The gymnasium of Keflavík is going to hold a gymnastics course this summer for kids.

The courses are held either before noon or after noon. Registration starts on May 14th and will be available on the website of the faculty; www.keflavik.is/fimleikar

The children should bring sportswear and packed lunches every day. They should also wear good sneakers and sports wear if they are going to practice outdoor activities. There is a certain amount of space available at each course, so pay to register your child as soon as you want to secure your child's space.

 Exercise camp 1: Are for the 2006-2011 boys and 2008-2009 girls. These training camps are at. 09.00 - 12.00 from 6 June to 28 June. It is not taught on Fridays except for Friday 8 June (15 days in total) and costs a total of 20,000kr.

 Exercise camp 2: Are for 2010-2011 girls. These training camps are at. 13:00 - 16:00 from 6 June to 28 June. It is not taught on Fridays except for Friday 8 June (15 days in total) and costs a total of 20,000kr.

 Exercise camp 3: Are for 2008-2011 girls. These training camps are at. 9.00 - 12.00 from 1st August - 16th August. It is not taught on Fridays except for Friday 10 August (total 10 days) and costs a total of 16,000kr.

 Exercise camp 4: For girls and boys born in 2012. These practice camps are at. 13:00 - 16:00 from 1 August - 16 August. It is not taught on Fridays except for Friday 10 August (total 10 days) and costs 16,000kr.

Polish version

W gimnazjum w Keflavík odbędzie się latem tego lata gimnastyka dla dzieci.

Kursy odbywają się przed południem lub po południu. Rejestracja rozpocznie się 14 maja i będzie dostępna na stronie internetowej wydziału; www.keflavik.is/fimleikar

Dzieci powinny codziennie przynosić odzież sportową i suchy prowiant na lunch. Powinny także nosić dobre trampki i odzież sportową, jeśli zamierzają ćwiczyć zajęcia na świeżym powietrzu. Na każdym kursie jest dostępna pewna ilość miejsca, więc zapłać, aby zarejestrować dziecko, gdy tylko chcesz zabezpieczyć przestrzeń swojego dziecka.

 Obóz ćwiczeń 1: Są dla chłopców w latach 2006-2011 i dziewcząt 2008-2009. Te obozy treningowe są w. 09.00 - 12.00 od 6 czerwca do 28 czerwca. Nie odbywa się w piątki z wyjątkiem piątku 8 czerwca (łącznie 15 dni) i kosztuje w sumie 20 000kr.

 Obóz ćwiczeń 2: Dla dziewcząt w latach 2010-2011. Te obozy treningowe są w. 13:00 - 16:00 od 6 czerwca do 28 czerwca. Nie odbywa się w piątki z wyjątkiem piątku 8 czerwca (łącznie 15 dni) i kosztuje w sumie 20 000kr.

 Obóz ćwiczeń 3: Dla dziewcząt 2008-2011. Te obozy treningowe są w. 9.00 - 12.00 od 1 sierpnia do 16 sierpnia. To nie jest nauczane w piątki z wyjątkiem piątku 10 sierpnia (łącznie 10 dni) i kosztuje w sumie 16,000kr.

 Obóz ćwiczeń 4: dla dziewcząt i chłopców urodzonych w 2012 roku. Te obozy treningowe są na miejscu. 13:00 - 16:00 od 1 sierpnia do 16 sierpnia. To nie jest nauczane w piątki, z wyjątkiem piątku 10 sierpnia (łącznie 10 dni) i kosztuje 16 000 tys.

 

Nánari upplýsingar

www.keflavik.is/fimleikar