Listaskólinn

Listaskólinn Listaskólinn Listaskólinn Listaskólinn

 

 

Listaskólinn
Skapandi starf fyrir alla á aldrinum 7 - 14 ára

Boðið verður upp á ótrúlega skemmtilegt og spennandi, hálfsdags, þriggja vikna sumarnámskeið með áherslu á skapandi starf á vegum Listasafns Reykjanesbæjar í samstarfi við Leikfélag Keflavíkur og Félag myndlistarmanna í Reykjanesbæ.

Tímabil
11. – 30. júní
Tími
Fyrir hádegi: 9 – 12 eða eftir hádegi: 13 – 16

Einungis má skrá barn á annað hvort námskeiðið. Þátttakendum verður skipt upp í hópa eftir aldri.

Athugið að þak er á fjölda þátttakenda á námskeiðinu svo hægt sé að sinna hverjum og einum eftir bestu getu.

Staðsetning
Höfuðstöðvar Listaskólans verða í Svarta pakkhúsinu að Hafnargötu 2 en jafnframt verður notuð aðstaða í Frumleikhúsinu að Vesturbraut 17. Þátttakendur hefja daginn og ljúka honum í Svarta pakkhúsinu.

Gjald
Námskeiðsgjald er kr. 15.000 og er allt efni innifalið í verðinu. Innritunargjald greiðist í Svarta pakkhúsinu fyrsta námskeiðsdag og er skilyrði fyrir þátttöku.  Veittur er 20% systkinaafsláttur.

Innritun
Innritun hefst mánudaginn 14. maí  og fer fram í gegnum netfangið listaskolinn@reykjanesbaer.is (Skráningar sem berast fyrir þann tíma eru ekki teknar gildar).

Upplýsingar sem þurfa að koma fram í póstinum eru:

  • Nafn og fæðingarár barns
  • Nafn forráðamanns
  • Símanúmer forráðamanns
  • Gagnlegar upplýsingar um barnið ef við á, t.d. upplýsingar um ofnæmi eða sérþarfir ef slíkt á við.

English version

Art school
Creative job for everyone aged 7-14

An amazingly fun and exciting half-day, three-week summer course will be hosted, focusing on creative work by the Reykjavík Art Museum, in collaboration with Leikfélag Keflavíkur and the Association of Visual Artists in Reykjanesbær.

Time period
11th - 30th of June
time
Before noon: 9 - 12 or after noon: 13 - 16

Only a child may be registered on either the course. Participants will be divided into groups by age.

Note that the number of participants in the course is thankful so that you can do the best for each individual.

Location
The Art School's headquarters will be in the Black Packhouse at Hafnargata 2, while at the Frumleikhúsið at Vesturbraut 17 will be used. Participants start the day and finish it at the Black Packhouse.

fee
Course fee is ISK. 15,000 and all items are included in the price. Enrollment fee is paid in the Black packhouse on the first day of the course and is a prerequisite for participation. Granted is a 20% Sibling discount.

check In
Check-in starts Monday, May 14th, and is via email listaskolinn@reykjanesbaer.is (Registration received before that time is not valid).

Information required in the mail is:
The birth and birth year of a child
The guardian's name
Phone number of the guardian
Commercial information about the child, if applicable, e.g. Information about allergies or special needs, if applicable.