Uppselt er í Listaskólann !

Uppselt er í Listaskólann ! Uppselt er í Listaskólann ! Uppselt er í Listaskólann !

 Uppselt !

Listaskólinn

Skapandi starf fyrir alla á aldrinum 7 - 14 ára

Boðið verður upp á spennandi, hálfsdags, þriggja vikna sumarnámskeið með áherslu á skapandi starf á vegum Listasafns Reykjanesbæjar í samstarfi við Leikfélag Keflavíkur og Félag myndlistarmanna í Reykjanesbæ.

Tímabil

11. – 28. júní

Tími

Fyrir hádegi: 08:30 – 11:30 (UPPSELT)

eða

Eftir hádegi: 12:30 – 15:30

Einungis má skrá barn á annað hvort námskeiðið. Þátttakendum verður skipt upp í hópa eftir aldri.

Athugið að þak er á fjölda þátttakenda á námskeiðinu svo hægt sé að sinna hverjum og einum eftir bestu getu.

Staðsetning

Höfuðstöðvar Listaskólans verða í Svarta pakkhúsinu að Hafnargötu 2 en jafnframt verður notuð aðstaða í Frumleikhúsinu að Vesturbraut 17. Þátttakendur hefja daginn og ljúka honum í Svarta pakkhúsinu.

Gjald

Námskeiðsgjald er kr. 12.000 og er allt efni innifalið í verðinu. Innritunargjald greiðist í Svarta pakkhúsinu fyrsta námskeiðsdag og er skilyrði fyrir þátttöku.  Veittur er 20% systkinaafsláttur.

Innritun

Innritun fer fram í gegnum netfangið listaskolinn@reykjanesbaer.is

Innritun hefst mánudaginn 13. maí. Skráningar sem berast fyrir þann tíma teljast ekki gildar.

 

Upplýsingar sem þurfa að koma fram í póstinum eru:

•          Nafn og fæðingarár barns

•          Nafn forráðamanns

•          Símanúmer forráðamanns

•          Gagnlegar upplýsingar um barnið ef við á, t.d. upplýsingar um ofnæmi eða sérþarfir ef slíkt á við.

Umsjón

Umsjónarmaður Listaskólans er Halla Karen Guðjónsdóttir sem hafði umsjón með Listaskólanum s.l. sumar. Halla er með BA gráðu í félagsráðgjöf auk þess sem hún hefur víðtæka reynslu af barnastarfi og starfi með Leikfélagi Keflavíkur.

 

English version

Artschool

Creative work for everyone aged 7 - 14 years

There will be exciting, half-day, three-week summer courses focusing on creative work by the Reykjanesbær Museum of Art in collaboration with Keflavík Theater Company and the Association of Visual Artists in Reykjanesbær.

Time period

June 11 - 28

time

Before noon: 08:30 - 11:30

or

After noon: 12:30 - 15:30

Only one child can be registered on either course. Participants will be divided into groups by age.

Please note that there is a ceiling on the number of participants in the course so that you can handle each one to the best of your ability.

Location

The headquarters of the Art School will be in the Black House at Hafnargata 2, but at the same time facilities will be used in the Primary Theater at Vesturbraut 17. Participants will start the day and finish it in the Black House.

fee

Course fee is ISK 12.000 and all the material is included in the price. Check-in fee is payable in the Black Package on the first course day and is a condition for participation. A 20% siblings discount is provided.

check In

Check-in takes place via the address listaskolinn@reykjanesbaer.is

Check-in starts on Monday 13 May. Registrations received before that time are not considered valid.

 

Information that needs to be included in the message is:

• Name and year of birth of a child

• Guardian's name

• Guardian's phone number

• Useful information about the child, if applicable, e.g. information on allergies or special needs if applicable.

Instructor

The School of Fine Arts is Halla Karen Guðjónsdóttir, who supervised the Art School, e.g. summer. Halla holds a BA degree in social work, as well as having extensive experience in childcare and work with Keflavík Theater Company.

Further information
Check-in takes place via the address listaskolinn@reykjanesbaer.is
BACK

Nánari upplýsingar

Innritun fer fram í gegnum netfangið listaskolinn@reykjanesbaer.is