SEN kvíða- og sjálfsstyrkingar­námskeið fyrir börn og ungmenni.

SEN kvíða- og sjálfsstyrkingar­námskeið fyrir börn og ungmenni.

SEN kvíða- og sjálfsstyrkingarnámskeið fyrir börn og ungmenni. 
Námskeiðin eru aldursskipt og hefjast miðvikudaginn 18.október í Fjölskyldusetrinu Skólavegi 1. 230 Reykjanesbæ.

Á námskeiðunum verður lögð áhersla á; jákvæða sjálfsmynd, að þekkja tilfinningar sínar og kvíðaeinkenni,efla félagsfærni og að standa með sjálfum sér, styrkleika og veikleika, hugarró og núvitund.
Námskeiðin eru byggð á hugmyndafræði jákvæðra sálfræði, hugrænna atferlismeðferðar (HAM) og núvitund. Allt eru þetta þættir sem hafa áhrif á hamingju og velferð einstaklingsins.
Námskeiðin verða á miðvikudögum:

5.-7. bekkur kl. 16:30-18:00
8.-10. bekkur kl. 18:10-19:40
16-20 ára kl. 20:00-21:30

Verð: 29.000 kr.

Skráning á sensjalfsstyrking@gmail.com

Nánari upplýsingar er finna á facebook-síðu SEN og hjá Lovísu í síma 894-5097.

 English version

SEN anxiety and self-strengthening course for children and young people. The courses started on Wednesday 18th of October in the family center Skólavegi 1. 230 Reykjanesbær.

The courses will focus on: positive self-esteem, knowing their feelings and anxiety, enhancing social skills, self-esteem, strengths and weaknesses, peace of mind, and sense of consciousness. The courses are based on the ideology of positive psychology, cognitive behavioral therapy (HAM) and current awareness. All of these are factors that affect the happiness and well-being of the individual. The courses will be on Wednesdays:

5 to 7 grade from 6:30 to 18:00
8 to 10 grade from 18: 10 to 19: 40
16-20 years old from 20:00 to 21:30

Price: 29,000 kr.

Registration at sensjalfsstyrking@gmail.com

Further information is available on the facebook page SEN and at Lovísa on phone 894-5097.

 Polish version

SEN niepokój i samosterowanie kurs dla dzieci i młodzieży. Kursy są starzejące i rozpoczynają się w środę 18 października w rodzinnym centrum Skólavegi 1. 230 Reykjanesbær.

Kursy skupiają się na: pozytywny poczucie własnej wartości, znając ich uczucia i niepokój, zwiększanie umiejętności społecznych, poczucia własnej wartości, mocnych i słabych stron, spokoju i poczucia świadomości. Kursy oparte są na ideologii pozytywnej psychologii, terapii behawioralnej behawioralnej (HAM) i aktualnej świadomości. Wszystkie te czynniki wpływają na szczęście i dobrobyt jednostki. Kursy odbędą się w środy:

5 do 7. ława od 6:30 do 18:00
8 do 10. ławka od 18: 10 do 19: 40
16-20 lat od 20:00 do 21:30

Cena: 29 000 kr.

Rejestracja na stronie sensjalfsstyrking@gmail.com

Dalsze informacje są dostępne na stronie internetowej SEN i na Lovís pod numerem telefonu 894-5097

Nánari upplýsingar

www.facebook.com/sjalfsstyrking/